Regulamin

XVI Maraton Lednicki
1 czerwca 2024r.

 

INFORMACJE TECHNICZNE

Maraton jest biegiem towarzyskim, to znaczy, że tempo będzie dostosowane tak, aby wszyscy uczestnicy zwartą grupą (względy bezpieczeństwa drogowego) ukończyli bieg. Przewidywane tempo biegu to 8-10 km/ h. Postoje (ok. 10 min.) będą na :4km, 12,3 km, 15,5 km, 20 km,25km, 29,3 km, 35,7 km, 42,3 km, 46 km-meta.

Organizatorem biegu jest Stowarzyszenie Maraton Lednicki zarejestrowane w Starostwie Poznańskim pod numerem SZ-80. Nr NIP 7773348022 , nr REGON 382663902. 


START

Sobota 1 czerwca 2024, godz. 9:00 plac im. Adama Mickiewicza pod Pomnikiem Ofiar Czerwca 1956 (Poznańskimi Krzyżami).


TRASA

Plac Mickiewicza, Al. Niepodległości, ul. Solna, skrzyżowanie ul. Garbary, ul. P.S. Wyszyńskiego, Rondo Śródka, ul. Podwale, ul. Zawady, ul. Główna, Koziegłowy, Kicin, Wierzenica, Karłowice, Wronczyn, Latalice, Skrzetuszewo, Pola Lednickie, Lednica-Ryba.


META

Około godz. 16:40 przybiegnięcie  przed uroczystą Mszą Świętą i przywitanie biegaczy przez tysiące młodych – uczestników spotkań – z całego świata. Przekazanie przez maratończyków płomienia spod Pomnika Poznańskiego Czerwca 1956 (Poznańskie Krzyże) duszpasterzom Wspólnoty LEDNICA 2000. Obowiązki duszpasterza Wspólnoty LEDNICA 2000 pełni o. Tomasz Nowak OP.

 

ZGŁOSZENIA

 1. Przez internet na stronie Maratonu Lednickiego www.lednicamaraton.pl
 2. Bezpośrednio w biurze zawodów przed startem, pod warunkiem nie przekroczenia limitu uczestników biegu ustalonego przez organizatora.
 3. Nieprawidłowe wypełnienie zgłoszenia przez uczestnika zwalnia organizatora z następstw nie dokonania zapisu.


ILOŚĆ UCZESTNIKÓW

Ilość ograniczona- do 150 osób.


OPŁATA STARTOWA

Opłata startowa w wysokości:

–  80 zł do dnia 15 maja 2024,
–  100 zł  od 15 maja do 1 czerwca

Termin zapłaty oznacza datę dokonania przelewu na konto organizatora lub dzień zapłaty osobistej u organizatora w dniu startu.

Opłatę startową można zrealizować przy potwierdzeniu rejestracji za pośrednictwem usługi płatności internetowej Przelewy24.pl. (Warunki korzystania z usługi opisane są w punkcie „Warunki korzystania z usługi internetowej przelewy24.pl”)

Lub przelewem na: 

Konto Stowarzyszenia: 15114020040000340278578271 

Stowarzyszenie Maraton Lednicki.

Tytułem: XV IMaraton Lednicki – Imię i nazwisko uczestnika.

 

BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW BIEGU

 1. Bieg odbędzie się przy otwartym ruchu kołowym, z zapewnieniem eskorty odpowiednich służb porządkowych: dwa pojazdy policji, karetka pogotowia ratunkowego typu P, trzy ambulanse motocyklowe z ratownikami, autokar.
 2. Organizatorzy oraz chętni biegacze wyposażeni zostaną w specjalne kamizelki odblaskowe, zapewnione przez organizatora. Osoby te będą biegły na skraju kolumny od strony osi jezdni.
 3. Uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności na całej trasie biegu. Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia zawodników. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.


ZABEZPIECZENIE ZE STRONY ORGANIZATORÓW

Policja, Pogotowie Ratunkowe,  pojazdy towarzyszące w tym autokar. Łączność utrzymywana będzie za pomocą telefonów komórkowych. Osoby odpowiadające za bezpieczeństwo biegu:

Krzysztof Buszkiewicz (tel. 604 640 306) , Filip Żelazny(tel. 693 852 509), Robert Wojtkowski(tel. 604 265 696),  Leonard Górka (tel. 661 340 116).

 

ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ:

 1. Napoje i wyżywienie na trasie (punkty odżywcze z napojami na 4km, 11,7 km, 15 km, 20 km, 29,3 km, 35,7 km, 42,8 km, 46 km),
 2. Gorący posiłek oraz pakiet regeneracyjny (napój, woda, baton, owoc),
 3. Medal pamiątkowy oraz lednickie symbole,
 4. Powrót autokarem trasą: Lednica- Wronczyn-Karłowice-Koziegłowy- Poznań Śródka- Poznań Rataje- Dworzec Główny PKP w Poznaniu. Autokary podstawione będą w pobliżu Lednickiej Ryby, a odjazd zaplanowany jest po Mszy św. około godz. 22:00, i  o godz. 18 (prosimy o wcześniejsze zgłoszenie przy rejestracji).  
 5. Eskortę odpowiednich służb na trasie biegu wraz z autobusem.


UCZESTNICTWO

 1. W XVI Maratonie Lednickim prawo startu mają osoby, które do dnia 1 czerwca 2024 roku ukończą 18 lat i podpiszą oświadczenie, że startują na własną odpowiedzialność. W przypadku startu w Karłowicach lub Wronczynie mogą brać udział osoby niepełnoletnie z opiekunami.
 2. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Organizacyjnym na Placu im. Adama Mickiewicza w dniu 1 czerwca 2024 r. w godz. od 8:00 – 9:00. Podczas weryfikacji należy przedstawić dowód tożsamości w celu weryfikacji daty urodzenia oraz dowód opłaty startowej.


POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE BIEGU

 1. Osoby nie utrzymujące tempa 8-10 km/ h muszą bezwzględnie podporządkować się organizatorowi (odpoczynek w pojazdach towarzyszących).
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uczestników nie podporządkowujących się i pozostających poza kolumną maratonu.
 3. W przypadku nie respektowania regulaminu i odłączenia się od kolumny maratonu organizator nie zapewnia wstępu na Pola Lednickie, co jest równoznaczne z utrudnionym dostępem do bagażu.
 4. Wszelkie informacje dotyczące XV Maratonu Lednickiego można na stronie internetowej biegu www.lednicamaraton.pl gdzie zamieszczona jest również informacja o kontakcie do organizatora biegu.
 5. Organizatorzy nie dopuszczają do uczestnictwa w biegu żadnych zwierząt(psy, koty itp.) Osoby, które będą chciały startować ze zwierzęciem nie zostaną dopuszczone do linii startu.
 6. Osoba, która nie będzie w stanie kontynuować biegu z jakiegokolwiek powodu, w tym szczególnie ze względów zdrowotnych, zobowiązana jest bezwzględnie do kontynuowania uczestnictwa w biegu w pojazdach wyznaczonych przez organizatora.

 

Warunki korzystania z usługi internetowej przelewy24.pl

Aby zrealizować wpłatę opłaty startowej na konto Stowarzyszenia Maraton Lednicki za pośrednictwem usługi płatności internetowej należy spełnić następujące warunki:

 1. Osoba dokonująca płatności internetowej powinna posiadać  dostęp do internetowej usługi elektronicznej bankowości swojego banku
 2. Bank z którego będzie dokonywany przelew musi się znajdować w grupie banków obsługiwanych przez serwis przelewy24.
 3. Osoba dokonująca płatności za pośrednictwem szybkiego przelewu bankowego powinna posiadać na koncie bankowym odpowiednią ilość środków, umożliwiającą dokonanie zapłaty.
 4. Alternatywnie istnieje możliwość dokonania płatności za pomocą karty płatniczej Visa lub MasterCard. Osoba dokonująca opłaty powinna w tym wypadku posiadać ważną kartę płatniczą Visa lub MasterCard.

Ostatnim etapem rejestracji zawodnika jest przekierowanie na portal przelewy24.pl w celu wybrania odpowiedniego serwisu banku i realizacji płatności. W przypadku braku powodzenia operacji płatności elektronicznej za pomocą portalu przelewy24.pl lub braku potwierdzenia o dokonanej płatności, zarejestrowany zawodnik posiadał będzie status „nieopłaconej opłaty startowej” aż do momentu zrealizowania przelewu bankowego. W przypadku dokonania płatności za pomocą tradycyjnego przelewu bankowego (nie za pośrednictwem usługi Przelewy24.pl) potwierdzenie przelewu należy wysłać na adres: maratonlednica@gmail.com.

Dostawca usług płatności elektronicznych nie jest stroną ani w żaden inny sposób nie jest objęty skutkami prawnymi zawartej pomiędzy Klientem a bankiem umowy, na podstawie której za
pośrednictwem banku Klient dokonuje płatności internetowych w ramach systemu płatności.

Dostawca usług płatności elektronicznych nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania banku, w szczególności za nieprzekazanie przez bank środków do dostawcy usług płatności elektronicznych we właściwym terminie, kwocie, z właściwymi danymi identyfikującymi środki.

 

Zasady odstąpienia, zwrotu i reklamacji

W przypadku rezygnacji z biegu nie ma możliwości zwrotu opłaty startowej. Wszystkie reklamacje dotyczące nieprawidłowości działania procedury płatności elektronicznej są rozpatrywane w trybie 5 dni roboczych, należy je wysyłać na adres e-mail: maratonlednica@gmail.com lub zgłaszać telefonicznie pod numer 604 640 306. 

 

Sprawy sporne

Organizator zachowuje prawo do decyzji lub rozstrzygania spraw spornych nie zawartych w niniejszym regulaminie.

 

Strefa zawodnika

Kontakt

Krzysztof Buszkiewicz
tel.: 604 640 306

Filip Żelazny
tel.: 693 852 509

maratonlednica@gmail.com