Depozyt i dostęp do bagażu.

Przed startem każdy dostanie numer do oznaczenia swojego bagażu, dla chętnych zapewnione zostaną worki. Bagaże schowane zostaną do osobnego auta, którym przewiezione
zostaną na pola lednickie. W trakcie biegu dostęp do bagażu będzie niemożliwy.

Kontakt

Krzysztof Buszkiewicz
tel.: 604 640 306

Filip Żelazny
tel.: 693 852 509

maratonlednica@gmail.com